Lepší je jít za sluncem, než za svým stínem.

Přátelé buďte vítáni!