Lepší je jít za sluncem, než za svým stínem.

Přátelé buďte vítáni!

Červenec 2014

Důvěrně

28. července 2014 v 8:44 | Přemysl Čech |  Básničky za víčky.

Počtář

25. července 2014 v 9:10 | Přemysl Čech |  Fotky pro radost.

Můj vnuk Horác se rozhodl přepočítat všechny kamínky na hřišti. Je vidět, že už teď ví, že inventura se občas udělat musí, vždyť celý náš život, to jsou jedny velké ztráty a nálezy..Mrkající


Proč se vracíš

20. července 2014 v 21:27 | Přemysl Čech |  Básničky za víčky.

Člověk kontra lidoop

13. července 2014 v 21:55 | Přemysl Čech |  Básničky - prasničky

Zvon

7. července 2014 v 8:46 | Přemysl Čech |  Texty písní.

O tom, že poznaný omyl je cestou ze slepé uličky.

1. července 2014 v 16:24 | Přemysl Čech |  O vesmíru a informatice.
Musím se přiznat, že jsem se mýlil v tom, když jsem přisoudil antihmotě status informačního média vesmíru, ale jinak stále věřím, že jsem se nemýlil v tom, že tato informatika existuje.. Napsal jsem v minulosti tady o tom několik úvah a tou prvotní byla -
http://premyslcech.blog.cz/0911/o-informacnim-zivote-vesmiru-aneb-spekulace-autora

Na vznik vesmíru existuje mnoho teorií od těch idealistických až po ty materialistické a všechny mají společnou jednu věc, ani jedna nejde dokázat. A myslím si osobně, že ani věda nebude nikdy na takové úrovni, aby dokázala, jak to všechno bylo, je a bude.. Může jen s větší, či menší pravděpodobností předpokládat. Proto je často lepší hledat logické paralely, než dělat vědecké či nadpřirozené závěry, které další poznání stejně popře. Ale zpátky k tématu a hlavně proč jsem ustoupil od myšlenky, že tím hlavním nosičem informace ve vesmíru je právě ta antihmota..
Vyplynulo to ze dvou věcí.. Jednak jsem se začal na rozdíl od dřívějška intenzivněji zabývat informatikou přírody, která nutně musí být s informatikou vesmíru provázána a začaly mě prostě některé věci zapadat do sebe jinak. A tou druhou věcí je samotný velký třesk neboli Big Bang. A tady mi logika říká, že informatika už musela být vytvořena před velkým třeskem, kdežto antihmota vznikla až po něm.. A tak mě to stále víc nahlodávalo, až jsem minulý týden na facebooku měl debatu s jedním virtuální přítelem, jestli informace je trvalá po svém vzniku a nebo se může ztratit.. A já si při té debatě uvědomil (nějaké náhlé sepnutí), že antihmota opravdu nemůže být tím nositelem informace, ale zároveň mi došlo, co tím nositelem může být.. To když v tom "sepnutí" jsem si vzpomněl na to, jak jsem psal tu na blogu, co je to NIC.
Velký třesk a následné rozpínání vesmíru se zdá být ještě na dlouhou dobu neotřesitelnou teorií, ale vysvětluje pouze, co bylo pak a ne, co bylo před tím.. Protože v tom bodu nula od kterého počítáme i vznik času, začal vznikat vesmír z jediného bodu o nesmírné hustotě.. Ale, jak se tam dostal, z čeho vznikl ten bod, pokud jsme materialisté a nepočítáme s nadpřirozenem? Není copak pravděpodobné, že na samém počátku muselo být NIC? NIC, co se začalo rozpadat na dvě protichůdné části něčeho.. Vyjádřeno matematicky - 0 = -1 + 1, pak třeba 0 = -500 + 500 a tak to mohlo pokračovat možná i nekonečně dlouho.. Důležité, že na jedné straně se tvořila energie (hmota) a na druhé řekněme informace o ní. A tak mohl houstnout bod pro singularitu vesmíru a zároveň se souběžně mohla tvořit i jeho informační část. Kdyby vznikl vesmír na bázi hmoty a antihmoty v podstatě by to nic neřešilo, protože takový vesmír se mohl kvůli vzájemné reaktivnosti zbortit a anihilací by vzniklo obrovské množství energie. Zanikla by tak i informace, což mi právě na tom nejvíc vadilo.. U modelu kdy z ničeho vznikne hmota, či energie a jako protipól informace, je situace daleko stabilnější.. Anihilací hmoty a antihmoty by informace nezanikla a vesmír by se dostal jen prostě na počátek nového cyklu. Zánik a to úplný by nastal jedině v tom případě, kdyby se sloučila informace s energií a opět by "vzniklo" NIC. Ale to v podstatě hrozí jen krajně hypoteticky, protože na rozdíl od hmoty a antihmoty je hmota (energie) a informace vzájemně spolu nereaktivní.. Rozdělení nuly na mínus jedna a plus jedna, čili na informaci a hmotu probíhá zjednodušeně tak, jako když se vám rozepne zip u kalhot a rozdělí se na dvě části.. Sám se nezapne.
Tolik o tom v čem jsem se mýlil a tady napravuji, ale předpoklady pro informatiku vesmíru považuji stále za stejné. A to v tom, že informace se ve vesmíru šíří "nekonečnou" rychlostí, což znamená, že relevantní informace z jednoho nekonečna se dostane na to druhé ve chvíli vzniku.. Vysvětloval jsem to tu v tom prvním článku právě na principu dominových kostek. Pokud považujeme za jakousi základní část hmoty atom, tak u informace to je něco, čemu říkám "pozicion", protože na rozdíl od atomu si drží stále stejné místo v prostoru, jelikož na rozdíl od hmoty, která je ve vesmíru nerovnoměrně rozdělená, vyskytuje se informace rovnoměrně v celém vesmíru, což je právě důležité pro rychlost a kapacitu systému. Stejně, jako hmota má protipól v antihmotě, tak i ta informace má svou antiinformaci, která slouží ke korekci informačního systému. Zatím co příroda pracuje s analogickou informací, pak informatika vesmíru využívá zvláštní způsob digitálního uchování a přenosu, čemuž říkám - "digitální chvění".. Mezi informatikou přírody a vesmíru existuje jisté rozhraní, které ku podivu umí lépe využívat rostliny a zvířata, než lidé a to s prostého důvodu, že lidé se obklopili přístroji a vědou. Je to velký paradox vesmíru.
Mám pocit, že pochopit a snad i částečně využívat informatiku vesmíru lze u zvířat a rostlin, proto jsem se právě tím začal intenzivněji zabývat. Je až překvapující, jak je příroda proti nám chytrá, tak proč se u ní neučit. Udělal jsem si z ní prostě univerzitu třetího věku..

Nářek bratrance Vaverky

1. července 2014 v 10:33 | Přemysl Čech |  Básničky - prasničky